Tomate,mozarella,bacon,ovo e ourego

8,80€

Tomate,mozarella,peperoni,tomate natural e ourego

8,80€

Tomate,mozarella,atún e gambas

8,80€